دوره ها

جزئیات دوره نام دوره زمان برگزاری مدت ( ساعت ) تاریخ شروع شهریه (ریال) رزرو مهمان ثبت نام
بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در نظارت سازه و معماری سه شنبه و چهارشنبه - ساعت 9:00 - 18:00 110 1399/04/24 9,410,000
سرفصل ها نام دوره زمان برگزاری مدت ( ساعت ) تاریخ شروع شهریه (ریال) ثبت نام