دوره ها

جزئیات دوره نام دوره زمان برگزاری مدت ( ساعت ) تاریخ شروع شهریه (ریال) رزرو مهمان ثبت نام
آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان طراحی معماری پنجشنبه ساعت 9:00 الی 14:00 25 1398/04/19 16,000,000
سرفصل ها نام دوره زمان برگزاری مدت ( ساعت ) تاریخ شروع شهریه (ریال) ثبت نام