دوره ها

جزئیات دوره نام دوره زمان برگزاری مدت ( ساعت ) تاریخ شروع شهریه (ریال) رزرو مهمان ثبت نام
انجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانی شنبه دوشنبه چهارشنبه - ساعت 18:00 - 21:00 40 1398/12/10 4,270,000
تنظیم پیمان ها و قراردادهای متداول در ساخت و ساز شهری جمعه - ساعت 14:00 - 21:00 70 1398/12/09 7,480,000
سرفصل ها نام دوره زمان برگزاری مدت ( ساعت ) تاریخ شروع شهریه (ریال) ثبت نام