دوره ها

جزئیات دوره نام دوره زمان برگزاری مدت ( ساعت ) تاریخ شروع شهریه (ریال) رزرو مهمان ثبت نام
نظارت بر اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی (ویژه مهندسین معماری و عمران) دوشنبه - ساعت 9:00 - 18:00 55 1399/04/23 4,700,000
سرفصل ها نام دوره زمان برگزاری مدت ( ساعت ) تاریخ شروع شهریه (ریال) ثبت نام