دوره ها

جزئیات دوره نام دوره زمان برگزاری مدت ( ساعت ) تاریخ شروع شهریه (ریال) رزرو مهمان ثبت نام
آشنایی با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان پنجشنبه ساعت 14 الی 20 6 1399/04/26 1,900,000
سرفصل ها نام دوره زمان برگزاری مدت ( ساعت ) تاریخ شروع شهریه (ریال) ثبت نام