دوره ها

جزئیات دوره نام دوره زمان برگزاری مدت ( ساعت ) تاریخ شروع شهریه (ریال) رزرو مهمان ثبت نام
کارشناسی رسمی قوه قضائیه(راه و ساختمان) پنجشنبه ساعت 17 الی 21 80 1399/04/26 19,900,000
نحوه گزارش نویسی ویژه مهندسین ناظر با رویکرد فنی و حقوقی پنجشنبه ساعت 14 الی 18 4 1399/04/26 650,000
سرفصل ها نام دوره زمان برگزاری مدت ( ساعت ) تاریخ شروع شهریه (ریال) ثبت نام