دوره ها

جزئیات دوره نام دوره زمان برگزاری مدت ( ساعت ) تاریخ شروع شهریه (ریال) رزرو مهمان ثبت نام
نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های فلزی یکشنبه - ساعت 9:00 - 18:00 50 1399/04/01 4,270,000
نظارت بر اجرای عملیات تخریب ساختمان چهارشنبه - ساعت 9:00 - 18:00 35 1399/04/04 2,990,000
نظارت بر اجرای عملیات گودبرداری و فونداسیون شنبه - ساعت 9:00 - 18:00 40 1399/04/07 3,420,000
نظارت بر اجرای اسکلت در سازه های بتنی پنجشنبه ها 13 الی 21 و جمعه ها 8 الی 16 35 1399/04/12 4,270,000
سرفصل ها نام دوره زمان برگزاری مدت ( ساعت ) تاریخ شروع شهریه (ریال) ثبت نام