سرفصل - کارشناسی رسمی قوه قضائیه(راه و ساختمان)

1-ارائه روش نقشه ذهنی برای به یاد سپاری
2-ارائه نکات کلیدی و فرمول های مهم
3-خلاصه و جمع بندی منابع آزمون
4-آنالیز سوالات و حل تست
5-برگزاری آزمون آزمایشی
دوره آنلاین کارشناسی رسمی دادگستری 
کارشناسی رسمی یک تخصص و حرفه است.
در کشور عزیزمان ایران حدود ۸۰ سال است کارشناسان رسمی در محاکم قضایی، چراغ راه و بازوی فنی قاضی محسوب شده و قضات در احکام خود از نظر این کارشناسان بهره میگیرند.
جایگاه اجتماعی جدید با درآمدی پایدار