درباره ما

آموزشگاه علوم عمران در سال 1396 به منظور توسعه دانش و مهارت در صنعت ساختمان و  برگزاری دوره های آموزشی با هدف تربیت نیروی  کار حرفه ای مجرب  در ​این حوزه تاسیس گردید و به قصد ارائه خدمات گسترده در جامعه مهندسی و کلیه فعالان این عرصه اعم از بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی فعالیت می نماید.

شمای سازمانی.pdf