نکات آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی همانند آزمون نظام پزشکی، تایید کننده صلاحیت مهندسان می باشد و برای ورود به اشتغال به کار مهندسان عزیز مورد استفاده قرار می‌ گیرد. این آزمون در صورت قبولی تنها یکبار صورت می پذیرد و در آن مهندس، پایه سوم را در رشته مورد نظر کسب می کند. طی نمودن مراتب بالاتر تنها با گذشت 4 سال در هر دوره و شرکت در کلاس های مورد نظر سازمان نظام مهندسی صورت می پذیرد.

بیشتر