تابلو مشخصات ساختمان

مستند به ماده 39 آئین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بدینوسیله و به پیوست(فایل اول، فایل دوم )؛ ابعاد و اندازه تابلو مشخصات ساختمان منضم به توضیحات لازم و همچنین مندرجاتی که باید بر روی تابلو قید گردد به کلیه سازندگان(مجریان) جهت اجرا و ناظران جهت نظارت بر اجرای آن موکداً ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است از تاریخ درج این اطلاعیه در تارنمای سازمان، اجرای الزامات پیوست برای سازندگان(مجریان) کارگاه‌های ساختمانی الزامی است.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران