عدم پاسخگویی حضوری واحد عضویت و صدور پروانه تا اطلاع ثانوی

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میرساند به علت رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا ، واحد عضویت و صدور پروانه از پذیرش حضوری اعضا از شنبه مورخ 98/12/24 تا اطلاع ثانوی معذور میباشد.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران